Doelstelling

De Vriendenkring Civiele Bescherming van Deinze en Zulte

De doelstelling van deze Vriendenkring is het organiseren van allerhande activiteiten om een vriendschappelijke band te onderhouden tussen de op rust gestelde leden van het Korps Civiele Bescherming en met eventuele geïnteresseerde nieuwkomers.

De Vriendenkring Civiele Bescherming is in Deinze en Zulte bekend voor zijn dienstbetoon.
Hoewel een lijst nooit volledig kan zijn, toch een kleine opsomming:
    o Gemachtigd opzichter op gevaarlijke oversteekplaatsen aan scholen;
    o Parkingwachter op allerlei festiviteiten;
    o Signaalgever tijdens wielerwedstrijden;
    o Toezicht op beurzen en evenementen;
    o Hulp bij verhuis in rusthuizen of sociale instellingen;
    o Wandelnamiddagen met rolstoelpatiënten;
    o Medewerking bij de fietsencontrole voor leerlingen door de Deinse fietsersbond;
    o Begeleiding van fietsers bij schooluitstappen in het lager onderwijs.

Tijdens de Ledenbijeenkomsten, worden de leden ingelicht over de planning en het dienstbetoon voor de komende periode. Er worden instructies en mededelingen gegeven over de wetgeving en de opleiding voor de Gemachtigde Opzichters, de seingevers en het vrijwilligerswerk in het algemeen. Daarna is een gezellig samenzijn voorzien.

Korte samenvatting van het dienstbetoon van de Vriendenkring:
- Gemachtigd opzichter aan de oversteekplaatsen van enkele scholen in Deinze. Dagelijks 12 leden gans het schooljaar;
- Vervoeren van rusthuisbewoners binnen het rusthuis: steeds 2 vrijwilligers;
- Wandelingen met rusthuisbewoners: 10 vrijwilligers op talrijke wandelnamiddagen tijdens de lente en de zomer;
- Uitdelen van een gratis Paasgeschenk in de vorm van een bloemetje aan de rusthuisbewoners van de 5 rusthuizen: 540 bloemetjes
- Parkingwachter bij allerhande evenementen of manifestaties. ± 20 opdrachten
- Signaalgever bij een 20-tal wielerwedstrijden en doortochten: gemiddeld 10 tot 50 medewerkers per wedstrijd;
- Medewerking aan het fietsexamen zesde leerjaren door de fietsersbond van Deinze: 3 dagen met 12 vrijwilligers;
- Korte een-mans opdrachten en diensten.

Eigen activiteiten:
- maandelijkse bestuursvergadering en ledenbijeenkomst;
- Jaarlijks een bedrijfsbezoek, een ontspanningsnamiddag, een morgenwandeling en een korte uitstap of reis;
- Inrichten van een jaarlijkse tombola;
- Deelname 11-novemberoptocht en Te Deum;
- St-Michielsfeest en Nieuwjaarsreceptie voor de leden.